ĐĂNG KÝ KINH DOANH FILE - TOOLS - GIẢI PHÁP

ANH EM MUA FILE CHÚ Ý

QUY ĐỊNH FTEAM.VN


Thông Tin Avengers Box

Thảo luận trong 'Avengers Box' bắt đầu bởi Mở khoá điện thoại, 20/12/16.

 1. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Main Module v2.6 Update Released - [20/12/2016]

  Added:

  ZTE

  Blade L110 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Blade A5 Pro - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Blade L111 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Conexis A1 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  MTC

  MTC Smart Start 3 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Telenor

  Telenor Smart Mini - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Azumi

  Chic - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Q10 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  Q15 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  LT40 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  L2U - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI
  L2Z - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI


  Alcatel

  OT-5059I - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID
  OT-5059K - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID
  OT-5059Y - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI & PID

  UMX

  Budget Mobile MXW1 - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI

  Huawei

  Huawei GR3 [TAG-L03] - Unlimited Unlock Code Calculator Via IMEI

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
  Mobjle2 thích bài này.
 2. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.5 Xmas Update Released - [24/12/2016]

  Merry Christmas To ALL


  Added:

  BLU STUDIO ENERGY (MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  BLU Studio X8 HD (MT6xxx) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  CCE SC452tv (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Doppio Sg401 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Niu Tek 4D2 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Niu Andy 5.5e (MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Verykool S3502 (MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Avvio L660 (MT6735) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Carrier element ES A771 (MT6592) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Bmobile AX685 (MT6580) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  ZTE Blade X9 TT175 (MT6753) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  Wiko K-Kool (MT6580) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.


  Samsung Clone

  SM-G900(MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9500(MT6571) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G350H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G355H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G360H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G530H(MT6572) - Boot Info/Re - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode. MTK6572
  SM-G900(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G920 (MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J100H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J100F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J200H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J200F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J300H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500FD(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500G(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J500HDS(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J510FD(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700F(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700H(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8262(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8552(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060i(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9500(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9600(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7562(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7582(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9082(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G850(MT6572) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8262(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i8552(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9060i(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-i9082(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7562(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  GT-S7582(MT6575) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-J700H(MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.
  SM-G7102(MT6582) - Boot Info/Repair IMEI/Unlock/Reset Pattern, Privacy & Pin/Security Backup & Restore/Write Firmware/Flash Mode & Meta Mode.


  HUAWEI

  Huawei Y5 II - Boot Info/FRP Reset/Write Factory Firmware/Reset To Factory Mode/Security Backup/Restore, Meta mode function e.t.c.

  - Added Reset Pattern,Password, Pin from flash mode.
  Not need to format phone for this function, no data lost.

  - Added Reset to factory default function from Meta mode.
  This function will work only on new 67xx CPU and WILL work on bootloader locked phones so. on
  Useful to perform total reset (wipe) when phone can't be connected in flash mode.

  Fixed privacy reset for 67xx CPU.
  Fixed FRP reset for some phones with 67xx CPU.

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
  Last edited by Fast Unlocking; Yesterday at 23:11.
   
 3. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.6 Released - Happy New Year

  Happy New Year 2017 To All.

  [​IMG]


  Let's Take a Small amount of your time please, and take the advantage to thank you all for being such a great users of our products, and a great competitors to other teams who are with us in current GSM Field, we thank you ALL, and wish more success in business and life...

  We did a great job with you, and with your urge to us to work more and more, our users are our Gold members and our competitors are our Gold motive in life,

  Thank you all and Have A great years to come.
  Now What's Added [​IMG] ?

  HUAWEI

  Ascend Y3 II [LUA-U22] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L01] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L02] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L03] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L21] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L22] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L23] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-L33] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Ascend Y5 II [CUN-U29] - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  Lenovo

  K10A40 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  AG Cell

  Boost - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chacer - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chrom Selfi - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Chrom Ultra - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Glow - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Go TAB - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Swift - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Swift Plus - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.


  Mobicell

  Candy - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  CHERRY - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  DUNNS - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Hero X Tab - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  KimFly - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  MECER - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Metro - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Metro 2 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Matrix - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  ONYX - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Retro - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  Retro NO GPS - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  SAMBA - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.
  VIVO - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Remove FRP/Backup & Restore Security/Repair IMEI.

  Fixed support for old phones like HuaweiAcsend Y330 etc...
  Improved flashing speed

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
 4. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box SPRD Module v0.4 Update Released - World's 1st - [02/01/2017]

  [​IMG]

  Happy New Year

  While Others Are Celebrating - We Are Working To Keep You 1 Step Ahead Of ALL

  What 's New?

  SC6820 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC6821 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7710m - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7715 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7731g - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7731c - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC7730 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC8825 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).
  SC8830 - Read SimLock Unlock Codes in DIAG Mode - World's First (For Non Hardlocked Phones, sure phone must be locked to read code).

  PS.
  - On READ INFO in DIAG Mode, locked phone will display also unlock codes.
  - Will work only on phones what can be serviced in DIAG Mode.

  -- How To Read Codes:

  1. Put Phone in DIAG Mode (As usual).
  2. Click Read info
  If phone is locked, it will display unlock codes.

  - This is beta feature, if it does not work on some phone, please give link to firmware and upload NVRam backup.

  - This feature work with Android Spreadtrum phones ONLY.
  - Will NOT work on Hardlocked Firmwares or if phone have disabled input unlock code.

  - This is Universal method and must cover 50-60 % from all Spreadtrum Android phones.

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
  Last edited by orbita; Today at 09:20.
   
 5. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.7 Update Released - [11/01/2017]

  Added:

  HUAWEI
  Y6 Pro (TIT-AL00) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.
  Y3 II (LUA-U29) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.
  Y3 II (LUA-L13) - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory Reset/Reset FRP/Backup & Restore Security.


  MICROMAX
  A65 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A47 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A44 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A45 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A68 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A90 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.
  A65 - Boot info/Meta Info/Direct Unlock/Factory reset/Backup & Restore Security/Firmware Backup & Restore.


  Generic Andorid MTK EMMC
  MT6577 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6575 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6571 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6572 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6582 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6592 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6595 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6735 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6735m - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6752 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6753 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).
  MT6795 - Read Pattern Sequence (Useful For Phones What Does Not Allow Direct Reset).

  - All supported cpu with emmc flash ic
  - This function must work in all phones with emmc flash ic, untill android version 6.0.
  - Added LENOVO Generic Unlock (New Method) in META Mode, Must work for Lenovo A2016 too.
  -- Exe will autodetect phones, not need to select model manually.
  ---Must be selected meta mode.
  - Fixed direct unlock for Lenovo A2010.

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
 6. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Qualcomm Module Released v0.1 - [12/02/2017]

  Added:

  Qualcomm CPU Supported
  SnapDragon 210 MSM8x09
  SnapDragon 210 MSM8909
  SnapDragon 2x MSM8x12
  SnapDragon 4x MSM8x12
  SnapDragon 400 MSM8x26/28
  SnapDragon 410 MSM8916
  SnapDragon 430 MSM8937
  SnapDragon 610 MSM8936
  SnapDragon 652 MSM8952
  SnapDragon 652 MSM8976
  SnapDragon 801 MSM8974
  SnapDragon 808 MSM8992
  SnapDragon 810 MSM8994
  Snapdragon 617 MSM8952


  Next MSM id is supported AUTO in exe.

  00000000 E1108100
  00000000 E1408100

  00000000 E1507000
  11004200 E1507000

  00000000 E1B09000
  00000000 E1F00400

  00000000 E1009900
  30004200 E1009900

  00000000E1009B00
  00000000 E1009600
  11004200 E1009600

  00000000 E1C07B00
  00000000 E1709400

  30004200 E1209700
  22004200 E1209700

  40004200 E1709400
  21000000 E1709400

  If MSM id is not supported auto, you can use loader from phone's firmware package.

  Features:

  Code:
  1. Read info in flash mode.
  2. Read Pattern in flash mode.
  3. Reset FRP in flash mode. (Alcatel and Xaiomi phones not supported yet.)
  4. Flash Factory firmware. (User can select what partition will be written, Both RAW and SPARSE format is supported).
  5. Backup security item- will read modemst1,modemst2 and other partitions related to security and efs.
  Warning, backup must be used on same phone only.
  6. Backup firmware - BETA (Please use with precaution).
  7. Change/Repair IMEI- Qualcomm Generic
  8. Unlock Bootloader Generic (Not All Phones Supported).
  9. Change/Repair IMEI - OPPO Phones
  10. Write Alcatel PID - Phones what are QC Firehose & in Flash mode.
  11. Enable ADB Mode in OPPO Phones.
  12. Reset OPPO Pattern, Pin , Finger Print e.t.c. in ADB mode.
  13. Reboot phone in EDL from ADB Mode.
  14. Reboot phone in EDL from DIAG mode
  15. Reboot phone in EDL from Pid_0006 mode.
  16. User have possibility to use own loader or select Manual port.
  Alcatel Models Supported Extra Features

  OT-908,OT-908A, OT-908F, OT-908S - Direct Unlock
  OT-909A - Direct Unlock
  OT-910, OT-910A - Direct Unlock
  OT-968 - Direct Unlock
  OT-980, OT-980A - Direct Unlock
  OT-981 - Direct Unlock
  OT-990, OT-990S - Direct Unlock
  OT-993 - Direct Unlock
  OT-996 - Direct Unlock
  OT-4301 - Direct Unlock
  OT-A909 - Direct Unlock
  OT-A988 - Direct Unlock
  OT-A990 - Direct Unlock
  OT-A998 - Direct Unlock
  OT-C990 - Direct Unlock
  OT-C995 - Direct Unlock
  OT-MS4B - Direct Unlock
  OT-Y710 - Direct Unlock
  OT-C908 - Direct Unlock
  OT-MOVE - Direct Unlock
  OT-V958 - Direct Unlock
  OT-995 - Direct Unlock
  OT-A10 - Direct Unlock
  OT-4012 - Direct Unlock
  OT-6014X - Direct Unlock
  OT-6016, OT-6016A, OT-6016X, OT-6016D, OT-6016E - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 MINI - Direct Unlock
  OT-978 - Direct Unlock
  Diablo HD Lite - Direct Unlock
  OT-7040T, OT-7040N - Direct Unlock
  OT-I806 - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 MINI L - Direct Unlock
  OT-6036Y - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 Mini S - Direct Unlock
  OT-6037Y - Direct Unlock
  One Touch IDOL 2 - Direct Unlock
  Vodafone Smart Tab 4g - Direct Unlock
  OT-5050X, OT-5050Y, OT-5050S - Direct Unlock
  One Touch POP S3 - Direct Unlock
  OT-6035R - Direct Unlock
  OT-978X - Direct Unlock
  OT-6034R, OT-6034Y, OT-6034M - Direct Unlock
  OT-6050Y, OT-6050A - Direct Unlock
  OT-7050Y - Direct Unlock
  OT-J736, OT-J738M, OT-J730U, OT-J736L - Direct Unlock
  OT-J929L - Direct Unlock
  OT-M812C, OT-M812F - Direct Unlock
  OT-P330X, OT-P350X, OT-P353X, OT-P360X - Direct Unlock
  OT-P688 - Direct Unlock
  OT-7043Y, OT-7043A, OT-7043K - Direct Unlock
  OT-7055A, OT-7055W - Direct Unlock
  OT-9020A - Direct Unlock
  OT-P688L - Direct Unlock
  OT-5042X, OT-5042A, OT-5042W - Direct Unlock
  Vodafone Smart prime 6 - Direct Unlock
  Alcatel One Touch POP 2 - Direct Unlock
  Orange Nura - Direct Unlock
  Orange Roya - Direct Unlock
  OT-V895N - Direct Unlock
  Smart Prime 6 - Direct Unlock
  Nos Roya - Direct Unlock
  Smart Prime Tab 6 - Direct Unlock
  OT-6039Y - Direct Unlock
  OT-6045Y, OT-6045I, OT-6045K, OT-6045B - Direct Unlock
  OT-7045Y - Direct Unlock
  Alcatel One Touch POP 7 - Direct Unlock


  OPPO Phones Supported Extra Features

  1206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3001 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  3008 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A11 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A30 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31c - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A31u - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33m - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A33t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51Kc - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A51w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53m - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  A53t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  F1f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  F1w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N1w - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5110 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5111 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5116 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5117 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5207 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  N5209 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R5s - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R6006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7005 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7c - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7f - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7f Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7g - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7kf - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7m Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7s Plus - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7sf - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R7sm - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8000 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8001 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8007 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R807 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8106 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8107 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8109 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8200 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8201 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8205 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8206 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8207 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R8306 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R831l - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9m PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9t PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  R9tm PlusA - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9000 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9006 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9007 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9015 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X903 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X905 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X907 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9070 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9076 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X9077 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909 - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909as - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  X909t - IMEI Repair / Flashing / User Locks Reset w/o Data Loss
  1201 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7 Plus - User Locks Reset w/o Data Loss
  R1001 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R1011 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R2001 - User Locks Reset w/o Data Loss
  F1s - User Locks Reset w/o Data Loss
  A59m - User Locks Reset w/o Data Loss
  6607 - User Locks Reset w/o Data Loss
  A11w - User Locks Reset w/o Data Loss
  A33w - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37m - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37t - User Locks Reset w/o Data Loss
  A37tm - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7007 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7s - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7st - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R7t Plus - User Locks Reset w/o Data Loss
  R801 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8015 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R801t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R803 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R805 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R811 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8111 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R8113 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R811w - User Locks Reset w/o Data Loss
  R815 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R819 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R821 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R827 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R829 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R829t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R831 - User Locks Reset w/o Data Loss
  R831k - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9m - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9t - User Locks Reset w/o Data Loss
  R9tm - User Locks Reset w/o Data Loss
  U701 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7011 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7011S - User Locks Reset w/o Data Loss
  U7015 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U701t - User Locks Reset w/o Data Loss
  U705t - User Locks Reset w/o Data Loss
  U705w - User Locks Reset w/o Data Loss
  U707 - User Locks Reset w/o Data Loss
  U707t - User Locks Reset w/o Data Loss
  X9009 - User Locks Reset w/o Data Loss

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
  Mobjle2 thích bài này.
 7. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Qualcomm Module v0.2 Released - [27/03/2017]

  Supported CPUs
  • - 8610
  • - 8612
  • - 8936
  • - 8937
  • - 8939
  • - 8940
  • - 8953
  • - 8936
  • - 8937
  • - 8976
  • - 8916
  • - 8909
  • - 8x26
  • - 8x10
  • - 8974
  • - 8996
  • - 8952
  • - 8992
  • - 8994
  • - 8996
  1. Added Factory Reset.
  2. Added Erase Firmware.
  3. Added Erase Modemst.
  4. Added Reading Huawei Bootloader Code for supported phones [Beta].
   Tested on Ascend Y530, Ascend G630, Must wortk on all Qualcomm Huawei Phones what can be booted from EDL Mode.
  5. Added Unlock Bootloader with code in UTILS TAB [Huawei Phones].
  6. Added Reading Alcatel additional info like PID, IMEI, Secro Version until read info.
  7. Fixed Alcatel PID writing, on some phones missing "TRAC" identifier, or info was erased.
   So exe will use fixed offet to write for this phones.
  8. Added possibility to Choose saving location for firmwares and backup [Setting TAB]
  9. Added more Loaders and MSM ID definitions in exe.
  10. Fixed Read Firmware Problem.

  Official Support Website:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  PLEASE NOTE YOU MUST UNINSTALL OLD VERSION BEFORE USING NEW
  Download Link:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Success Stories By Avengers Box

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Many Many More to list...
  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
 8. Mở khoá điện thoại

  Mở khoá điện thoại Super Moderators Nhóm FTeam.vn

  Gia nhập:
  11/12/16
  Bài viết:
  381
  Đã được thích:
  419
  Avengers Box Android MTK Module v0.3.9 Update Released - [20/04/2017]

  Avengers BOX

  The Past - Present & Future Generation Box

  What's New?

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  __________________
  BR

  NCK Team

  Powered By Fast Unlocking Ltd.
  NCK PRO - NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - Avengers Box - UMT Box
   
  Mobjle2 thích bài này.
 9. vanhuan9803

  vanhuan9803 Thành Viên

  Gia nhập:
  3/8/17
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Cho thuê xe nâng hàng

  Nhu cầu vận chuyển và bốc xếp hàng hoá ở các doanh nghiệp ngày càng nhiều nên để công việc được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng thì cần phải nhờ đến sự trợ giúp của xe nâng. Tuy nhiên, việc mua một chiếc xe nâng là điều không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì số tiền mua xe cũng tương đối lớn. Một giải pháp mà nhiều khách hàng lựa chọn để khắc phục vấn đề trên là đi thuê xe nâng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, công ty Lộc Phát Việt Nam chủ động cung cấp dịch vụ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links giá rẻ, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu và được sản xuất theo công nghệ Isuzu Nhật Bản.
  Dịch vụ cho thuê xe nâng Lộc Phát Việt Nam
  Các dòng xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát đều là máy mới sử dụng động cơ điện hoặc diesel, chịu được cường độ làm việc cao mà máy vẫn chạy nhẹ nhàng, êm ái và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu.

  Xe nâng cho thuê của Lộc Phát Việt Nam có nhiều mẫu mã và thiết kế theo từng mục đích sử dụng của khách hàng. Có loại ngồi lái có loại đứng lái hay xe nâng tay, xe nâng gầu xúc, xe nâng xếp hàng, stacker, kẹp tròn, kẹp bành.

  Dịch vụ thuê xe nâng chuyên nghiệp với nhiều cải tiến mới ở các hệ thống thuỷ lực giúp việc nâng hàng hoá của xe dễ dàng. Hộp số thuỷ lực được nâng cấp bạc đạn SKF để giữ cho việc vận hành trơn tru và hoạt động êm hơn trong thời gian dài. Việc lựa chọn càng xe của hãng Cascade giúp cho hệ thống nâng chịu được khối lượng hàng lớn và va chạm mạnh. Trụ nâng chắc và bền làm từ thép U của Đức. Hệ thống điện tử để vận hành xe có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng. Số tiến và lùi nhẹ không tốn lực với Valve điện từ.

  Các loại xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát Việt Nam
  Hiện nay, công ty đang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links với các tải trọng như:
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 2.5T : 8-10tr
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 3T : 10-16tr
  • Xe nâng BALE CLAMP 3T : 10-16tr
  • Xe nâng ROLL CLAMP 2.5T
  • Xe nâng DIESEL MGA FORKLIFT 7T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 1.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 2.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3.5T
  • Xe nâng STACKER
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Công ty Lộc Phát Việt Nam cho thuê xe nâng giá rẻ có mức chi phí cạnh tranh, phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp và hơn hết chất lượng của xe nâng cho thuê đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu Hiện công ty chúng tôi đang cho thuê xe nâng ở tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và tất cả các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Nếu quý khách có nhu cầu thuê xe nâng để sử dụng với giá rẻ, hãy liên hệ công ty MGA Việt Nam! Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách lựa chọn dòng xe nâng phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Xin cảm ơn và kính chào!

  Công ty TNHH Lộc Phát Việt Nam
  Head Office & Factory
  Address: 121 Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
  Hotline: 0933129039 - 0982758517 (Mr. Hậu)
  Mail : phongfx87@gmail.com
   
 10. vanhuan9803

  vanhuan9803 Thành Viên

  Gia nhập:
  3/8/17
  Bài viết:
  40
  Đã được thích:
  0
  Cho thuê xe nâng hàng

  Nhu cầu vận chuyển và bốc xếp hàng hoá ở các doanh nghiệp ngày càng nhiều nên để công việc được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng thì cần phải nhờ đến sự trợ giúp của xe nâng. Tuy nhiên, việc mua một chiếc xe nâng là điều không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì số tiền mua xe cũng tương đối lớn. Một giải pháp mà nhiều khách hàng lựa chọn để khắc phục vấn đề trên là đi thuê xe nâng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, công ty Lộc Phát Việt Nam chủ động cung cấp dịch vụ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links giá rẻ, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu và được sản xuất theo công nghệ Isuzu Nhật Bản.
  Dịch vụ cho thuê xe nâng Lộc Phát Việt Nam
  Các dòng xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát đều là máy mới sử dụng động cơ điện hoặc diesel, chịu được cường độ làm việc cao mà máy vẫn chạy nhẹ nhàng, êm ái và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu.

  Xe nâng cho thuê của Lộc Phát Việt Nam có nhiều mẫu mã và thiết kế theo từng mục đích sử dụng của khách hàng. Có loại ngồi lái có loại đứng lái hay xe nâng tay, xe nâng gầu xúc, xe nâng xếp hàng, stacker, kẹp tròn, kẹp bành.

  Dịch vụ thuê xe nâng chuyên nghiệp với nhiều cải tiến mới ở các hệ thống thuỷ lực giúp việc nâng hàng hoá của xe dễ dàng. Hộp số thuỷ lực được nâng cấp bạc đạn SKF để giữ cho việc vận hành trơn tru và hoạt động êm hơn trong thời gian dài. Việc lựa chọn càng xe của hãng Cascade giúp cho hệ thống nâng chịu được khối lượng hàng lớn và va chạm mạnh. Trụ nâng chắc và bền làm từ thép U của Đức. Hệ thống điện tử để vận hành xe có kết cấu đơn giản, dễ sử dụng. Số tiến và lùi nhẹ không tốn lực với Valve điện từ.

  Các loại xe nâng cho thuê của công ty Lộc Phát Việt Nam
  Hiện nay, công ty đang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links với các tải trọng như:
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 2.5T : 8-10tr
  • Xe nâng MGA FORKLIFT 3T : 10-16tr
  • Xe nâng BALE CLAMP 3T : 10-16tr
  • Xe nâng ROLL CLAMP 2.5T
  • Xe nâng DIESEL MGA FORKLIFT 7T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 1.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 2.5T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3T
  • Xe nâng điện MGA FORKLIFT 3.5T
  • Xe nâng STACKER
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  Công ty Lộc Phát Việt Nam cho thuê xe nâng giá rẻ có mức chi phí cạnh tranh, phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp và hơn hết chất lượng của xe nâng cho thuê đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu Hiện công ty chúng tôi đang cho thuê xe nâng ở tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và tất cả các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Nếu quý khách có nhu cầu thuê xe nâng để sử dụng với giá rẻ, hãy liên hệ công ty MGA Việt Nam! Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của công ty chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho quý khách lựa chọn dòng xe nâng phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Xin cảm ơn và kính chào!

  Công ty TNHH Lộc Phát Việt Nam
  Head Office & Factory
  Address: 121 Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
  Hotline: 0933129039 - 0982758517 (Mr. Hậu)
  Mail : phongfx87@gmail.com
   
 11. tolai0210i

  tolai0210i Thành Viên

  Gia nhập:
  1/10/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Topic hay, thảo luận nhiệt tình nào các bẹn !
  --------------------------------------------

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
   
 12. tolai0210i

  tolai0210i Thành Viên

  Gia nhập:
  1/10/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Không liên quan nhưng đúng thớt mình đang tìm !
  --------------------------------------------

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
   
 13. nontakjaba

  nontakjaba Thành Viên

  Gia nhập:
  10/12/17
  Bài viết:
  161
  Đã được thích:
  0
  Cam on ban da chia se
   
 14. nontakjaba

  nontakjaba Thành Viên

  Gia nhập:
  10/12/17
  Bài viết:
  161
  Đã được thích:
  0
  Cam on ban da chia se
   
 15. nontakjaba

  nontakjaba Thành Viên

  Gia nhập:
  10/12/17
  Bài viết:
  161
  Đã được thích:
  0
  Cam on ban da chia se
   
 16. nontakjaba

  nontakjaba Thành Viên

  Gia nhập:
  10/12/17
  Bài viết:
  161
  Đã được thích:
  0
  Cam on ban da chia se
   
 17. thietkelogo300k

  thietkelogo300k Thành Viên

  Gia nhập:
  26/12/17
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  ThietKeWebChuyen.Com, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC
  1 LIÊN HỆ -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen.Com -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá
  2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

  CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
  Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
  GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
  - Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


  TÍNH NĂNG WEBSITE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  HỖ TRỢ NHANH:
  Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
  FB: facebook.com/hohoanganh20588
  Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
  Skype: hohoanganh205
   
 18. thietkelogo300k

  thietkelogo300k Thành Viên

  Gia nhập:
  26/12/17
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  ThietKeWebChuyen.Com, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

  QUY TRÌNH LÀM VIỆC
  1 LIÊN HỆ -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen.Com -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá
  2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links
  3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

  CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
  Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
  GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
  - Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


  TÍNH NĂNG WEBSITE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để nhìn thấy links

  HỖ TRỢ NHANH:
  Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
  FB: facebook.com/hohoanganh20588
  Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
  Skype: hohoanganh205
   
 19. vantoantavn

  vantoantavn Thành Viên

  Gia nhập:
  2/11/17
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Hiện giờ cồn thạch, cồn khô đã được phân phối phổ biến so với bếp gas mini trong những tiệc tùng, quán ăn & nhà hàng vì tính an toàn và tiện dụng. Kinh doanh, sản xuất cồn khô và cồn thạch cho người mới bắt đầu khởi nghiệp mà không cần nhiều vốn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực tế công thức sản xuất cồn thạch, cồn khô và cồn gel.

  Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành)
  [​IMG]

  1. Công nghệ làm Cồn Thạch

  Hiện giờ cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hơn so với cồn khô do có nhiều tiện lợi. Quy trình làm cồn thạch không sử dụng nhiệt nên rất dễ làm và thiết bị đầu tư ít. Công thức làm cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi sử dụng không để lại cặn bã, dễ dàng vệ sinh bếp. Không có khí độc hại và cay mắt nên rất an toàn cho người dùng.

  Chi phí cho trang thiết bị làm cồn thạch dao động 10-20 triệu, diện tích 16m2 là làm được được với quy mô nhỏ và vừa. Nếu các bạn có khả năng tiêu thụ cồn thạch với khối lượng lớn thì có thể đầu tư thiết bị bán tự động tầm 100-200 triệu để sản xuất ở quy mô lớn hơn.

  2. Quy trình sản xuất Cồn Khô

  Quy trình làm cồn khô khi đốt không hại mắt và không có khí độc hại. Chất lượng viên cồn cứng, vận chuyển dễ, không chảy nước. Giá cả cạnh tranh.

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 loại cồn khô (bao gồm cả loại cồn siêu cháy không chảy nước khi cháy). Bạn có thể thay đổi được chất lượng viên cồn trong quy trình làm. Thiết bị làm giản đơn, chỉ cần đặt làm tại các xưởng Inox. Chỉ cần diện tích 16 m2, các bạn có khả năng làm ra 500 kg cồn 1 ngày.

  3. Quy trình làm Cồn Gel

  Cồn gel làm ra khi cháy có hương dễ chịu, không cay mắt. Công nghệ sản xuất cồn gel đơn giản hơn cồn khô vì không sử dụng nhiệt. Không dùng nhiều trang thiết bị và đặt khuôn, ít nhân công. Chi phí đầu tư bau đầu thấp. Khả năng làm hơn một tấn cồn 1 ngày..

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tự trực tiếp sản xuất ra sản phẩm với thiết bị và nguyên liệu do tôi chuẩn bị sẵn.

  Giá chuyển giao cho mỗi sản phẩm là năm triệu. Có hợp đồng chuyển giao.

  Liên hệ ĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành)
   
: Avengers Box